קישורים
חפש בארכיון דף קשר הדפס עמוד זה כתוב לנו עשה מנוי לדף קשר לאתר עלון שבות לאתר בית המדרש הוירטואלי לוח זמני היום ארכיון דף קשר לדף השבוע
לפתיח
החדשות
שיחה לפרשת תולדות / הרב עמיטל שליטא
דוד ואבישי / משה הרשקוביץ
ברכות הטלית לשליח ציבור / ברוך וינטרוב
אופן יצירת חזקת ג' שנים / מאור טרבלסי
שיר לבן בנו של הגזלן / לביא ביגמן
קובץ doc

גליון מספר 1071 | שבת פרשת תולדות

ד' כסלו ה'תשס"ז | 4.9.3318

פתיח

"אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק"

קריאה ראשונית של פסוק זה הפותח את פרשתנו מעלה תמיהה מיידית. אם רוצה התורה לספר לנו את תולדותיו של יצחק מדוע צריכה היא להדגיש את היותו בן אברהם, האם אין אנו יודעים זאת כבר? ועוד, מה פשר הכפילות בפסוק? נראה כי גם חז"ל חשו בקושי שבפסוק, לכן הוצרכו לכתבו כי פסוק זה בא לסתום את פיהם של ליצני הדור אשר היו מרננים כי יצחק בנו של אבימלך הוא. דברים אלו של חז"ל אכן מסבירים מדוע היה צריך לציין כי יצחק הוא בנו של אברהם, אך עדיין אינם מסירים את שאלת הכפילות שבפסוק.

עיון נוסף בפסוק מראה כי הכפילות היא דו-כיוונית (הקרוי בפינו מבנה כיאסטי), יצחק מופיע בשני קצוות הפסוק ואילו אברהם מופיע באמצע. ייתכן שבאמצעות מבנה זה מנסה התורה לרמוז על מסר חשוב במסורת היהודית. אברהם הינו האב היהודי הראשון אשר צריך להעביר את המסורת הלאה, ואף יצחק הוא הבן הראשון. בכפילות שבאה כאן מרומז עקרון חשוב במסורת היהודית. אין יצחק עומד בפני עצמו, כל ייחסו ומעמדו נובע מכך שהוא יצחק בן אברהם, לו היה סתם יצחק אלמוני לא הייתה סיבה לטרוח ולספר את תולדותיו. אך מאידך, גם אברהם לולא הוליד את יצחק, היה נשאר חסר משמעות. אילולי היה נולד יצחק, היה אותו מהלך שהתחיל אברהם בעת יציאתו מאור כשדים נקטע באיבו – "ה' א-לוקים מה תתן לי ואני הולך ערירי...?!".

לעיתים בזמן הלימוד בישיבה, מתפתחת אצלנו השאיפה למימוש עצמי מקסימלי, הרצון לחדש את החידוש המושלם, לכתוב את המאמר הטוב ביותר. שאיפה זאת היא חיובית ביותר שכן היא המניעה אותנו ליצור ולפתח, ללא שאיפה זאת היה לימוד התורה עומד קפוא במקומו. ע"י יצירה וחידוש אנו מפתחים את המסורת הנתונה לנו מאבותינו וע"י כך מחיים אותה וממשיכים אותה לדורות הבאים. ברם, עם כל זאת גם בעת החידוש והיצירה אל לנו לשכוח שאין אנו עומדים בפני עצמנו. כל תכלית יצירתנו וחידושנו הינם להמשיך את אותו מהלך שהתחיל במעבר בין אברהם ויצחק. בלא תודעה זאת יישארו כל אותם חידושים עקרים, חסרי משמעות ודיבורים בעלמא.

שבת שלום,

מאיר בוחניק וגיא צבירן

מזל

לאפרת וירון בן צבי לרגל נישואיהם

יהי רצון שתזכו להקים בית נאמן בישראל


לדניאל רנד ודגנית שמעוני

ודרור הרשקוביץ והדס רגב

לרגל אירוסיהם

בורא העולם בקנין השלם זה הבנין


לשמואל וליאת יכמן

להולדת בנם יוסף מאיר

יתן ה' ותזכו לגדלם לתורה, חופה ומעשים טובים

טוב!

עוד בגיליון:

החדשות

שיחה לפרשת תולדות / הרב עמיטל שליט"א

דוד ואבישי / משה הרשקוביץ

ברכות הטלית לשליח ציבור / ברוך וינטרוב

אופן יצירת חזקת ג' שנים / מאור טרבלסי

שיר לבן בנו של הגזלן / לביא ביגמן